עקרונות הסקראטצ'

תכנות מונחה דמויות – לכל דמות יש סקירפט – פקודות, הצורך ליצור שיתוף פעולה בין העצמים הוא ראשית התכנות.  דוגמא לתוכנות שיחה שונות.    שיחה בטלה, שיחת פילים.

תפישת מרחב – להציג לוח קורדינטות, תזוזה ע"פ צעדים (פיקסלים) עם כיוון זוית שינוי, תזוזה על פי X\Y   ותזוזה בערכים מוחלטים.  Super juke.

 משתנים וקבוע –מחקרים מצאו שאנו מתקשים להבין ערכים לא ממשים.  למשל: כסף לא שווה אוכל\הנאה\בטחון, וע"כ מתקשים להבין את חשיבותו.
בתכנות – הכל מתבצע בתאים בעלי שמות, גודל וערך.  הכנסת ערך מספריי לתא זיכרון.  
הערת שוליים – בשפות כמו SCRATCH  יש ואין התחשבות בסוג המשתנה.  תלוי בפקודה.   

תנאים – צורה ותוכן - הפרדה בין המבנה של התנאי לתנאי עצמו.  התנאי יוצר תוכנה – חשיבותו בהתנהלות וקשרי הפעולה בין הסקריפטים.   דוגמא של מדמה פיזיקה.   מדוזה וצוללות

צורניות חזקה עיגול – משתנה, ריבוע – פעולה, משושה – תנאי.  בכך שומרים על מבניות עם אפשרות לקבל מידע שונה.

סינטקס מתמטי – כמו סדר פעולות החשבון (חזקה, כפל, חיבור), כך בתכנות קיים מבניות חזקה לסדר.

מבנה קורס שלי – הצגת הנושאים ברמה הפדגוגית, ההפשטה של תהליכי הבנה, מתי מטפלים במשתנים, מתי במספרים.

הפן האנושי של ההיטק –עבודה (ולא משחק) מול המחשב חייב להיות משחק, בגבולות הנכונים – במידה והמשתמש רוגע, מודע לעצמו, ומעוניין בשת"פ גדול יותר.

ארגונמיה – גובה מסך, כיסא, מקלדת, עבודה בזוגות, החלפת תפקידים, הפסקות.  היפריות.
Comments