הוראת המחשבים והשפה - אחים מאותו המשפחה

הקניית אוריינוט מחשב ומידע - א'-ו' - 2012

הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני - ה'-ו' - תשס"ג


  המחשב עבר כבר את הסף ונכנס לכיתה. קיימת כבר הסכמה כי לטכנולוגיה הדיגיטלית נועד תפקיד חשוב
  בתהליכי חינוך, הוראה, למידה וניהול בבתי הספר. כמו כן קיימת כבר הסכמה כי על מערכת החינוך להבטיח שלבוגריה תהיה שליטה מושכלת בטכנולוגיה זו ובהבנתה כך שיוכלו להשתמש בה לצורכיהם בחיי היום יום וליטול חלק פעיל בחברת המידע והידע.  כדי להכין את בוגרי מערכת החינוך להתמודדות מוצלחת עם אתגרי העתיד ולשליטה במיומנויות המאה ה-21 מוביל משרד החינוך תכנית תקשוב לאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21".
 המיומנויות הנדרשות מהלומדים באות לידי ביטוי במגוון תחומים, כמו: יצירתיות וחדשנות, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, קבלת החלטות, אוריינות מידע ותקשורת, עבודת צוות ולמידה עצמאית.
א.     מיומנויות המאה ה-21 וטכנולוגיית המידע והתקשורת
ב.      עקרונות הסביבה המתוקשבת
ג.        מטרות ההוראה בסביבה המתוקשבת בחינוך היסודי
ד.      עקרונות להוראת מיומנויות התקשוב
ה.      הוראת מיומנויות התקשוב
ו.        ההישגים הנדרשים באוריינות מחשב ומידע (CIL) 
 
הצעה מטרות חדשות

פיתוח יכולות קריאה וכתיבת טקסט טכני - "קוד";
פיתוח יכולות חשיבה מטא-צורניים (חשיבה מתמטית);
חיזוק יכולות תקשורת ועבודה בצוות;
ניתוח ופתרון בעיות באופן פונקציוני;
ניתוח פתרונות מתמטיים ותכנותיים קיימים;
התנסות, השתלבות ופיתוח מערכות טכנולוגיות;
יצירה וניהול זמן מתוך הנאה והתחשבות ביכולות.

  
 
תכנית ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'-ו' שלפניכם נגזרת מתכנית הלימודים, ומבוססת על המחקר העדכני ביותר בתחום ועל המחקר הבין-לאומי...

תכנית הלימודים 'חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות' (תשס"ג) מיועדת לפתח בקרב כל תלמיד ותלמידה
כשירות לשונית ברמה שתאפשר להם להשתמש בשפה לצורכיהם, בהתאם לתחומי העניין שלהם
ולפי הנסיבות. פיתוח הכשירות האוריינית משמעו יצירת נגישות אל הטקסטים הדבורים והכתובים בתחומי הדעת הנלמדים ולשם תפקוד חברתי.
פיתוח הכשירויות האלה נעשה באמצעות הוראה שיטתית ומכוונת

של תהליכי הבנה והפקה של טקסטים דבורים וכתובים בסוגות שונות, ובכלל זה לימוד דפוסי השיח והמבנים הלשוניים של השפה. שיפור ההישגים הלימודיים בחינוך הלשוני הוא אחד מיעדי המשרד.

1. פיתוח וייעול תהליכי קריאה - קידום השטף והדיוק;
2. הפקת משמעות מטקסטים מעולם השיח העיוני;
3. הוראה ולמידה של יצירות ספרות;
4. קריאה להנאה;
5. הרחבת אוצר המילים;
6. קידום תהליכי כתיבה;
7. הבעה בעל-פה;
8. פיתוח ידע מטא-לשוני;
9. שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת;
10. התנסות עצמית בביצוע משימות אורייניות בבית ובכיתה.Comments