programming Manchi

ב"ה                                                                                                                                        

התכנות - העיפרון והנייר של המאה-21

מרצה אורן מיץ

מבנה היום :

 שעה


נושא

הערות

09:00 09:45

פתיח והצגה הנושא

התפתחות המיחשוב ותחום התכנות, 

scratch day בצפון, FLL,
    מחשבים\מכירות וחינוך

09:45 10:30

הצגת סביבת הסקראטצ'

מסיבת ריקודים
floppy
 ג'וק הלהיט של הקיץ

בשלב זה  נדון בערכים הפדגוגים הנוספים שאנו יכולים לחנך עבורם

10:30
10:50

הסבר על מטלת סיום

 

המטלה עבור גמול השתלמות

10:50 11:15

הפסקת סנדביצים וקפה

למעוניינים נקרין את שיחתו של ש.שוקן ב-TED, עליה נדון בסוף היום

בסוף ההפסקה נפגש בחדר מחשבים

11:15 12:45

התנסות מעשית מונחת

בניית משחק בזוגות ברמות קושי משתנות

 נחש את המספר, שובר קירות, משחק הזיכרון

  12:45
13:00
 הפסקה קצרה  חזרה לכיתה

12:00

12:45

דיון פדגוגי

יתרונות וחסרונות של התרבות הדיגיטלית והסמארטפון בחינוך

הפרעות קשב ובעיות שינה מול לומדים עצמאים – מה עדיף

12:45
13:45

פיתוחים אחרים

MIT appinventor, Stencyl!, snap!

העולם מתקדם – ואנחנו חייבים לא להישאר מאחור

 

·         נא לצפון  לקראת יום חמישי את הסרטון הבאקורס מחשבים בארגון אישי , פרופ'  ש.שוקן ,TED.
ההרצאה ניתנה באנגלית אך ניתן להוסיף דיבוב בלחיצה על כפתור
Subtitles   לאחר שהסרט התחיל לנגן, ולבחור עברית.

·         חומרי הדרכה:  ספר הפעלות סקראטצ' ד"ר מ.ארמוני, פרופ' מ.בן ארי, מכון ויצמן למדע